8 фактора, които трябва да имате предвид при закупуване на подемна техника

Когато закупувате подемна техника за пръв път, е възможно да не е ясно върху кои критерии да се фокусирате. С това ръководство ще ви насочим.

Чек лист

Two men driving BT Reflex

Какъв тип стоки обработвате?

Добра отправна точка е да разгледате какъв тип са стоките, които обработвате. Не забравяйте да анализирате следното:

1. Стоки: Какъв тип материали обработвате? Вземете под внимание тяхното тегло и размер, т.к. това е важен аспект, който определя вида на техниката. Какъв е размера на палетата- еднотипен или има вариация , която изисква гъвкавост? Какви са товарите- малки отделни предмети или обемисти палети?

2. Съхранение: как сa разпределeни стоките ви в склада? Например при процеса FIFO (първа входяща-първа изходяща) изискванията са по-различни от тези при процеса LIFO (последна входяща- първа изходяща).

3. Подреждане: това възможно ли е с вашите видове стоки? Помислете дали стоките ви позволяват на палетите да се поставят един върху друг и/или на стелажи, или просто е необходимо датранспортирате стоките хоризонтално.

4. Стелажи: какви са размерите? Измерете не само височината, но и дълбочината на вашите стелажи или рафтове. По този начин знаете колко високо трябва да вдигa вашият мотокар, за да достигне най-високото ниво на стелажа.

Powerpallet truck small warehouse

Какъв е дизайна на вашият склад?

Къде се извършва дейността-на открито или на закрито? Ако е необходимо подемната техника да оперира на открито, трябва предварително да се уверите, че е подходяща за работа в различни климатични условия.

5. Тавани: колко високо може да вдигне мачтата? От значение е не само височината на таваните, но и елементите, които се намират по-ниско, като пръскачки и тръби. Винаги се уверявайте, че най-ниската височина на тавана е измерена и взета под внимание.

6. Отвори и врати: колко високи и широки са те? Измерете ги и по двата начина, за да гарантирате, че машините, които в крайна сметка сте избрали, могат лесно да преминат, без да навредят на шасито или на складовата инфраструктура.

7. Коридори: Измерете широчината и дължината на всички пътеки. Също така проверете материала и състоянието на пода. От какво е изработен и може ли да попречи на товаренето? Гладък ли е? Има ли някакви наклони?

8. Разстояние: необходимо ли е да изминавате дълги разстояния със стоките? А може би се нуждаете от оборудване, за да извършите просто движение на елементите? Вземете под внимание разстоянията и честотата на шофиране.

Сега вече имате някви идеи какво да търсите. Прочетете повече относно нашите различни видове модели и сравнете различните машини.

Търсене на подемна техника