Система за производство на Toyota

Ние имаме световна репутация за метода ни на работа, основаващ се на така нареченото ”щадящо мислене”, залагайки на принципите, установени в системата за производство на Toyota (TPS). Нашата визия True North „Истински север“ (крайната ни цел) е нула муда - което означава нула отпадъци. Методът ни на работа се основава на четири ключови елемента: уважение и сигурност за хората; нулеви дефекти; всеки произведен продукт да бъде съобразен с търсенето, като по този начин се избягва загубата от свръхпроизводство на материалите (управляван от нашите клиенти) и 100% добавена стойност.

Как TPS облагодателства Вашата дейност

  • Осигуряване на качеството
  • Навременна доставка
  • Природосъобразност
  • Здраве и безопасност

Работата с принципите на TPS ни позволява да произвеждаме висококачествени продукти, създадени по поръчка и доставени до вас навреме. Нашето производство зачита околната среда, което включва рециклиране на нашите продукти в края на техния живот. Непрекъснатото оценяване и усъвършенстване означава непрекъснато подобряване на продуктите, което доведе до 70% намаление на гаранционните претенции през последните 10 години. Ние също така се ангажираме да създадем безопасно работно място, както за служителите, така и за нашите клиенти.

Как TPS гарантира качествени машини

  • Джидока: прави проблемите видими
  • Kaizen: непрекъснато усъвършенстване
  • 100% добавена стойност

Всички наши машини са произведени съгласно производствената система на Toyota, като над 95% от европейските ни продукти се произвеждат в нашите собствени фабрики в Швеция, Франция и Италия. Това означава, че всички те се възползват от най-високите нива на осигуряване на качеството въз основа на планиране „точно навреме“, комбинирано с джидока - метод, който използваме, за да гарантираме, че аномалиите се откриват и отстраняват незабавно..

Хвърлете един поглед на пътя, който изминават нашите машини през нашите фабриките, с 360° изгледи.

Произходът и културата на производствената система на Toyota

Производствената система на Toyota е разработена от Toyota през 50-те години на миналия век в отговор на липсата на финансови ресурси след войната, съчетана с амбицията да стане световен лидер в производството на автомобили. Произходът на TPS обаче започва много по-рано. Самото начало на историята може да бъде проследено до 20-те години на миналия век, с концепцията за джидока, която първоначално е била разработена от основателя на Toyota, Сакичи Тойода, като „интелигентна автоматизация“, и за първи път използвана на автоматични станове за подобряване на производителността, както и осигуряване на качество, чрез автоматично откриване на аномалиите.

През 30-те години на миналия век концепцията за „точно навреме“ ('Just-in-Time') е измислена от Киичиро Тойода като част от усилията му да създаде ефективен начин за производство на автомобили Toyota, когато ресурсите са оскъдни, а не могат да се позволят отпадъци. Точно навреме зависи от това да получите точно подходящите стоки (компоненти) на точното място в точното време.

Джидока и Точно навреме образуват двата стълба на производствената система на Toyota, разработена от Тайчи Оно и оттогава подобрявана в продължение на много десетилетия. TPS се разглежда като диференциатор, който позволява на Toyota да се възстанови по-бързо от петролната криза през 70-те години в сравнение с други производители на автомобили. В резултат на това Масачузетският технологичен институт предприе изследователско проучване, което доведе до публикуването на книга, наречена „Машината, която промени света“, която призна TPS като диференциатор и истински източник на lean мислене.

TPS има за цел да създаде най -добрата среда, в която хората могат да популяризират идеи и да увеличат максимално човешките ценности, и въпреки че днес Toyota е утвърдена като един от най -важните производители в света, този подход все още е движещата сила зад нашата култура и е най-големият актив на компанията. TPS е призната в цял свят като методология и мислене, които могат да бъдат приложени не само в производството, но и във всички процеси и функции.

Елиминирането на муда (отпадъци) и амбицията за добавяне на стойност за клиентите на всеки етап от процеса е основата за метода ни на работа. Това се изразява в kaizen манталитет, фокусиран върху непрекъснатото усъвършенстване и усилията за ежедневно пoдобряване на работата.