Сервизна мрежа

Евромаркет разполага с 8 собствени офиси и сервиза, покриващи цялата територия на България.

София

Тел.: +3592/ 97 67 301
e-mail: service_karry@euromarket.bg       

Пловдив

Тел.: +35932/ 962 310, 946 065
Мобилен: +359889 315 507
e-mail: plovdiv@euromarket.bg

Бургас

Тел.: +35956/ 859 660
Мобилен: +359888 797 229
e-mail: burgas@euromarket.bg

Варна

Тел.: +35952/ 575 400, 575 401
Мобилен: +359892 266 101
e-mail: varna@euromarket.bg

Русе

Тел.: +35982/ 870 104, 870 140
Мобилен: +359884 802 305
e-mai: ruse@euromarket.bg

Велико Търново

Тел.: +35962/ 690 003
Мобилен: +359885 502 878
e-mail: veliko.tarnovo@euromarket.bg 

Благоевград

Мобилен: +359884 802 465

Монтана

Мобилен: +359885 511 069