Обучение на оператори

Открийте как обучението на операторите може да подобри безопасността и производителността във вашия бизнес.

Защо да изберете Toyota за ваш партньор в обучението?

 • Ние ви помагаме да разберете вашите законови задължения
 • Ние обучаваме вашите ръководители и мениджъри
 • Ние управляваме вашите записи за обучение
 • Ние предлагаме обучение както при нас, така на Вашия обект
 • Анализираме работата на вашите водачи

Продуктивният склад започва с безопасното работно място. Тъй като работата с оборудване за обработка на товари създава среда с висок риск, важно е да се повиши осведомеността сред водачите. Знанието как да управлявате мотокар или електрокар ефективно и безопасно намалява риска от злополуки. Това не само допринася за безопасността и благосъстоянието на вашите служители, но и за намаляване на разходите за щети и труд. 

Pallets stacked for operator training session

Повишете производителността в работата си

 • Подобрете шофьорските умения на сътрудниците
 • Увеличете мотивацията на операторите;
 • Подобрете познанията на сътрудниците за мотокари и електрокари

Наличието на подходящо обучен екип с отлични операторски умения ще засили работния процес във вашата работа. Стандартизацията във вашия склад ще се увеличи и вашите мотокари и електрокари ще се нуждаят от по-малко обслужване и ремонти.

Training session in operator training area

Създайте култура на безопасност

 • Минимизирайте рисковете
 • Започнете с управлението
 • Директно въздействие върху крайния резултат

Ефективната култура на безопасност работи само ако всички са наясно с рисковете и си сътрудничат за предотвратяване на злополуки. Получаването на правилно обучение е от съществено значение не само за операторите, но и за ръководителите и мениджърите и другия складов персонал. По този начин целият ви екип и организация могат да помогнат за подобряване на производителността и намаляване на разходите за щети.

Driver practice picking up a pallet in a Tonero

Подобрете здравето, безопасността и околната среда

 • По-малко злополуки
 • По-малко щети;
 • По-малък разход на гориво

Подобреното поведение при управление на подемно - транспортна техника не само ще намали риска от злополуки във вашия склад, но и ще намали повтарящите се наранявания на вашите служители и ще намали техните нива на стрес. Това ще доведе до по-малко разходи за труд и щети при вашата работа, както и до по-нисък разход на гориво и емисии.

Woman learning to drive a truck indoors

Програма за обучение на оператори

 • Продължителност: 1-5 дни
 • Предназначение: безопасно и ефективно използване на подемно - транспортната техника и здравословни работни позиции
 • Къде: в класна стая, в учебно заведение на Toyota и/или на вашия обект

Програмата за обучение зависи от броя на участниците и вида на машините. Ние предлагаме обучение както в наши учебни заведения, така и на вашия обект и помагаме на вашите оператори да разберат различните характеристики на поверената им подемно - транспортна техника.

Чрез внедряването на солидна култура на безопасност ще можете да оптимизирате не само безопасността, но и производителността във вашата дейност. Ето защо ние обучаваме и ръководители, а с програмата Toyota+ предлагаме на обучени инструктори обучение по целия диапазон, както и специални функции; също така предлагаме и допълнителни и специфични обучения, като Еко шофиране и I_Site.

People gathered around table for training session

В заключение, изборът на нашите програми за обучение ще донесе

 • По-добра възвръщаемост на инвестициите
 • Повишена производителност
 • Ангажимент за околната среда
 • По-дълъг експлоатационен живот на оборудването
Свържете се с нас
Manager looking at I_Site on iPad

I_ Site управление

I_Site свързва вашата подемно - транспортна техника, събира данните и ви дава общ преглед на случващото се, както и ви съветва как да оптимизирате работата си.

Прочети повече >

Clock illustration in the foreground, a truck in the background

Концепция за Услуги на Toyota

Ние изразяваме страстта си към обслужването с Концепция за Услуги на Toyota, структуриран подход за оптимизиране на нашите услуги.

Прочети повече >

Driver on BT Movit tow train in car factory

Производство

Ние се гордеем с това, че винаги предоставяме най-добрите решения, за да ви помогнем да внедрите икономичен производствен поток.

Прочетете повече >

Picture of text on whiteboard

Пътят на Тойота

Нашата мисия е да внесем изключителна ефективност във вашите складови операции, поради което прилагаме набор от ценности, наречени Пътят на Тойота (Toyota Way).

Прочети повече >